LA MER 海藍之謎 肌底修護液 容量: 150ml/5oz

豐盈絲滑的精華水。含有神奇活性精萃,顯著活膚。柵藻成份有效滋潤肌膚。富含海洋礦物質,為肌膚帶來天然平衡。柔膚水成份深層滲入肌膚,使肌膚更加豐盈柔軟。 顯著改善膚質,提亮膚色。使肌膚更好地吸收接下來的護膚品。使用後肌膚更加柔滑豐盈。
$980.00
$1,680.00
$980.00
小計: $980.00
LA MER 海藍之謎  肌底修護液  容量: 150ml/5oz

LA MER 海藍之謎 肌底修護液 容量: 150ml/5oz

$1,680.00 $980.00

LA MER 海藍之謎 肌底修護液 容量: 150ml/5oz

$1,680.00 $980.00
  • 豐盈絲滑的精華水。含有神奇活性精萃,顯著活膚。柵藻成份有效滋潤肌膚。富含海洋礦物質,為肌膚帶來天然平衡。柔膚水成份深層滲入肌膚,使肌膚更加豐盈柔軟。
  • 顯著改善膚質,提亮膚色。使肌膚更好地吸收接下來的護膚品。使用後肌膚更加柔滑豐盈。

Related Products

Recently Viewed Products